Trung An là một công ty đóng vai trò như là một nông dân, nhà sản xuất, nhà phân phối cho thị trường nội địa. Cũng như nhà cung cấp chính cho xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới tất cả các mặt hàng lúa gạo tại Việt Nam.