Gạo hữu cơ hương sữa

Gạo hữu cơ hương sữa

Gạo được thu hoạch từ nguồn lúa trồng theo quy trình Hữu cơ (không sử dụng phân vô cơ và thuốc trừ sâu bằng hóa chất). 

 

 

Available packages:

Nutritional value

DMCA.com Protection Status