DẪN ĐẦU VỀ QUY MÔ
RUỘNG LÚA SẠCH TẠI VIỆT NAM

Tổng diện tích ruộng lúa 1747 ha phủ rộng 4 tỉnh thành :
Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang
Sản lượng hàng năm 9 tấn/ha

ĐẠT CÁC CHỨNG NHẬN CHUẨN
QUỐC TẾ VỀ MÔ HÌNH RUỘNG LÚA SẠCH

Chứng nhận Global G.A.P, Chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ
Nhật Bản JAS.
Việc sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật phải cam kết theo danh mục
cho phép của tổ chức Global G.A.P để cho ra chất lượng lúa sạch.

MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP THUẬN TỰ NHIÊN

Tuyệt đối tôn trọng các quy luật vận hành của tạo hóa và
dựa hoàn toàn vào thiên nhiên cũng như môi trường sống
xung quanh để làm nông nghiệp. Hạn chế những tác động
của con người (như bón phân, làm cỏ, tưới tiêu, cày xới…)
đối với các quá trình tương tác của tự nhiên.

KHU BẢO TỒN SINH THÁI – TRÀM CHIM

70ha rừng tràm với sự đa dạng tầng tán sinh học để tạo nên
mô hình trồng lúa thuận tự nhiên đầu tiên tại Việt Nam. Hệ
sinh thái động thực vật vẫn được bảo tồn, tận dụng vòng tuần
hoàn sinh học để có được chất lượng lúa tốt nhất mà vẫn
không gây hại đến thiên nhiên.

SỨ MỆNH ĐƯA NÔNG NGHIỆP TRỞ VỀ
HÀNH TRÌNH THUẬN TỰ NHIÊN

Trung An tôn trọng các nguyên tắc canh tác nông nghiệp
thuận tự nhiên: Trồng rừng, Không chặt phá rừng,
Không săn bắt các loại chim hoang dã có trong rừng. Với mô hình
này, cây tràm, chim muông, lúa nước đều có vai trò không
thể thay thế và cùng nhau phát triển trong hệ sinh thái.

KHU BẢO TỒN
TRÀM CHIM

Tại đây, hệ sinh thái động thực vật vẫn được bảo tồn, tận dụng vòng tuần hoàn sinh học để có được chất lượng lúa tốt nhất mà vẫn không gây hại đến thiên nhiên.

Xem thêm
DMCA.com Protection Status