Tuyển dụng

TRUNG AN – THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 5

Nhân lực của Trung An tập trung chính vào các khâu quản lí, kiểm định và nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới. Tại Trung An, con người đóng vai trò quan trọng trong việc sáng tạo và phát triển, chuyên nghiệp hóa ngành gạo Việt Nam.
TRUNG AN – THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 4

TRUNG AN – THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 4

Nhân lực của Trung An tập trung chính vào các khâu quản lí, kiểm định và nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới. Tại Trung An, con người đóng vai trò quan trọng trong việc sáng tạo và phát triển, chuyên nghiệp hóa ngành gạo Việt Nam.
TRUNG AN – THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 3

TRUNG AN – THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 3

Nhân lực của Trung An tập trung chính vào các khâu quản lí, kiểm định và nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới. Tại Trung An, con người đóng vai trò quan trọng trong việc sáng tạo và phát triển, chuyên nghiệp hóa ngành gạo Việt Nam.
TRUNG AN – THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 2

TRUNG AN – THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 2

Nhân lực của Trung An tập trung chính vào các khâu quản lí, kiểm định và nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới. Tại Trung An, con người đóng vai trò quan trọng trong việc sáng tạo và phát triển, chuyên nghiệp hóa ngành gạo Việt Nam.
TRUNG AN – THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 1

TRUNG AN – THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 1

Nhân lực của Trung An tập trung chính vào các khâu quản lí, kiểm định và nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới. Tại Trung An, con người đóng vai trò quan trọng trong việc sáng tạo và phát triển, chuyên nghiệp hóa ngành gạo Việt Nam.
DMCA.com Protection Status