CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN NỘP HỒ SƠ NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán, cụ thể như sau:

+ Tên tổ chức đăng ký niêm yết: CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

+ Tên tiếng Anh: Trung An Hi-tech Farming Join Stock Company

+ Tên viết tắt: Trung An Hi-tech Farming JSC

+ Địa chỉ trụ sở chính: Số 649A Quốc lộ 91, KV Quy Thạnh 1, P. Trung Kiên, Q. Thốt Nốt, TP Cần Thơ

+ Điện thoại:  02923.857.336                 Fax:  02923.857.199

+ Vốn điều lệ đăng ký: 350.000.000.000 đồng

+ Vốn điều lệ thực góp: 350.000.000.000 đồng

+ Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh lúa gạo

+ Tên chứng khoán đăng ký niêm yết: Cổ phiếu CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

+ Loại chứng khoán đăng ký niêm yết: Cổ phiếu phổ thông

+ Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết: 35.000.000 cổ phiếu

DMCA.com Protection Status