Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An được cấp mã giao dịch chứng khoán

Ngày 7-12, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD đã cấp mã giao dịch chứng khoán cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 110/2018/GCNCP-VSD ngày 07-12-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

Trụ sở chính: 649A, quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ

Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 1800241736 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 16-08-1996, cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 23-11-2017.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

Mã chứng khoán: TAR

Mã ISIN: VN000000TAR8

Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng cổ phiếu đăng ký: 35.000.000 cổ phiếu (Ba mươi lăm triệu cổ phiếu)

Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng)

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 7-12-2018, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

DMCA.com Protection Status