Gạo hữu cơ Việt Đài

Gạo hữu cơ Việt Đài

Gạo được thu hoạch từ nguồn lúa hữu cơ Việt Đài, trồng theo quy trình Hữu cơ (không sử dụng phân vô cơ và thuốc trừ sâu bằng hóa chất). Gạo được xay xát, chế biến trước ngày đóng bao không quá 5 ngày.

 

 

Available packages:

Giá trị dinh dưỡng

DMCA.com Protection Status