Quyết Nghị về việc thông báo thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thời gian tổ chức: 8h30 ngày 29/04/2019

Địa điểm: Số 649A  Ql91, KV Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2019.

Chi tiết xem: tại đây

DMCA.com Protection Status