THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP THUẬN NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu số 19/QĐ-SGDHN ngày 07/01/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An công bố niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau: 
I. Thông tin về tổ chức niêm yết
1. Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An
2. Tên viết tắt: Trung An Hi-Tech Farming JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 649A Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ
4. Điện thoại: (84-292).3857.336
5. Fax: (84-292).3857.199
6. Website: www.trunganrice.com
7. Giấy chứng nhận ĐKKD số 1800241736 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ cấp lần đầu ngày 16/08/1996 và đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 23/11/2017
8. Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng)
II. Thông tin về cổ phiếu niêm yết
1. Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Mã chứng khoán: TAR
5. Số lượng chứng khoán niêm yết: 35.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu cổ phiếu)
6. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 350.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng)
7. Ngày niêm yết có hiệu lực: 07/01/2019
III. Bản cáo bạch và tài liệu liên quan được cung cấp tại 

Website Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An: www.trunganrice.com

Cổ đông chưa lưu ký vui lòng đến làm thủ tục đăng ký lưu ký tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản trước khi thực hiện giao dịch.

Trân trọng.

 

Cần Thơ, ngày 11 tháng 01 năm 2019

CTCP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PHẠM THÁI BÌNH

QĐ chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An. Chi tiết xem: tại đây

DMCA.com Protection Status