Thư mời và tài liệu Họp Đại hội cổ đông năm 2019

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08h30, Thứ Bảy ngày 29/04/2019

2. Địa điểm: 649A, Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách cổ đông chốt ngày 05/04/2019

4. Nội dung Đại hội: Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, mẫu hiếu biểu quyết, mẫu chỉ định đại diện ủy quyền được đính kèm tại nội dung dưới đây. 

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính trước ngày 29/04/2019.

6. Hình thức đăng ký

Quý cổ đông đăng ký tham dự qua số điện thoại hoặc email sau:

Điện thoại: 02923.857.336                                       Email: dinhbv@trunganrice.com

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc CMND và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Chi tiết thư mời và tài liệu họp Đại hôi cổ đông năm 2019 vui lòng xem tại đây!

1. Thông báo mời họp.

2. Giấy đăng ký xác nhận tham dự.

3. Giấy ủy qyền tham dự Đại hội.

4. Quy chế đại hội.

5. Chương trình đại hội.

6. Dự thảo nghị quyết.

7. Tờ trình BCTC đã được kiểm toán năm 2018.

8. Tờ trình phân phối lợi nhuận.

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

10. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS.

11. Tờ trình phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược.

12. Tờ trình nâng tổng mức đầu tư vào CTCP Nông nghiệp CNC Trung An Kiên Giang.

DMCA.com Protection Status