Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như sau:

Thời gian: 08h00 Thứ Hai ngày 29 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: 649A Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

Sự có mặt của Quý Cổ đông góp phần vào sự thành công chung của Đại hội.

Chi tiết xem:

Thư mời

Giấy Ủy quyền

Tài liệu

Đính chính thông tin về tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 tại Tờ trình 02/2020/TTr-HĐQT

Chi tiết xem: tại đây

 

DMCA.com Protection Status